FAJR

06:15

Zonsopgang

07:26

Zawaal

12:01

ZUHR

13:15

ASR

16:45

MAGHRIB

18:24

ISHA

20:30

Doel & Doelstelling

Masjid Ghausia heeft als doel het faciliteren van, een plek voor, islamitische religieuze bijeenkomsten. Ondergenoemde doelstellingen dragen hiertoe bij:

 • in stand houden en creëren van mogelijkheden voor de in Nederland verblijvende (Pakistaanse) moslimgemeenschap om te kunnen voldoen aan hun godsdienstige plichten en behoeften;
 • verzorgen van Koran- en taallessen;
 • organiseren van open dagen,
 • verstrekken van voorlichting op religieus gebied aan de (Pakistaanse) moslimgemeenschap in Nederland en aan niet-moslims die willen toetreden tot het islamitische geloof;
 • verlenen van culturele en sociale dienstverlening en het bieden van hulp aan de  (Pakistaanse) moslimgemeenschap in Nederland;
 • bevorderen van het welzijnsklimaat van de (Pakistaanse) moslimgemeenschap in Nederland;
 • bevorderen van de mogelijkheden tot geestelijke ontplooiing van de (Pakistaanse) moslimgemeenschap in Nederland;
 • organiseren van activiteiten en vieren van nationale en Islamitische religieuze feestdagen binnen en buiten de moskee;
 • in samenwerking met andere moskeeën en religieuze groeperingen ontplooien van activiteiten gericht op het doel van de stichting;
 • stimuleren en coördineren van het onderwijs in het islamitische geloof;
 • scholen van geloofsbedienaren en aanbieden van deskundigheidsbevordering aan vrijwilligers;
 • doen vertalen van content op het gebied van de koranwetenschap, andere islamitische wetenschappen en islamitische kunst, het (doen drukken en) uitgeven van deze content en het openen en in stand houden van (online)bibliotheken en kennisbronnen.
 • signaleren en voorkomen van extremisme door goede voorlichting;
 • de stichting onderhoudt een website, www.masjidghausia.nl, voor het openbaar beschikbaar stellen van islamitische informatie, kennis, gebedstijden, een agenda met aankomende activiteiten en haar jaarverslagen;
 • verzorgen van social media, televisie- of radioprogramma’s (al dan niet in samenwerking met andere (omroep)organisaties), publiceren van (online) content en boeken om mensen kennis te laten maken met het islamitische geloof en ter bevordering van de saamhorigheid van de lokale moslimgemeenschap;
 • organiseren van hulpacties voor hulpbehoevenden zoals wezen, vluchtelingen, daklozen in zowel binnen- als buitenland;
 • ontplooien van de noodzakelijke activiteiten (in Nederland en in Saoedi-Arabië) welke verband houden met de bedevaart;
 • treffen van noodzakelijke maatregelen voor het overbrengen van de stoffelijke overschotten van in Nederland overleden moslims naar hun vaderland
 • verzamelen van gelden door middel van giften en donaties voor (werving of uitbreiding van) de moskee ter ondersteuning van haar doelstellingen;
[doneren_met_mollie]